regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu www.antysmogowe.pl ważny od 01.07.2014

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

1. Składanie zamówień

Zamówienia przyjmujemy przez system sklepu internetowego www.antysmogowe.pl. W celu złożenia zamówienia kupujący może dodać wybrany produkt lub produkty do koszyka, następnie nacisnąć klawisz „PRZEJDŹ DO KASY” po czym „W KASIE” wypełnić formularz zamówienia akceptując regulamin, wybierz sposób płatności oraz potwierdź ostatecznie zamówienia naciskając klawisz „ZAMAWIAM I ZAPŁACĘ”.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie. Korekty do swojego zamówienia można wprowadzić tylko przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Późniejsze korekty będą traktowane jako kolejne, odrębne zamówienie.

2. Warunki dostawy

Produkty wysyłane są przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku. Wysyłki nie są realizowane w soboty i niedziele oraz w święta.

Zamówienia traktowane są jako „dzisiejsze” jeśli zostały złożone do godz. 11 dnia roboczego. Zamówienia składane po godzinie 11 w procesie realizacji traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego.

Przesyłka nadana danego dnia roboczego powinna dotrzeć na miejsce w ciągu 2 dni roboczych w godz.8-16 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Informacja o stanie realizacji zamieszczana jest w zakładce „Twoje Konto” >> „Historia zamówień”

Po wprowadzeniu zmian w statusie realizacji wysyłany jest e-mail na skrzynkę pocztową zamawiającego. Okres realizacji zamówień zależy od dostępności i popularności produktów. Przybliżony przewidywany czas oczekiwania na produkt podawany jest mailowo lub telefonicznie w formie: „Przewidywany termin realizacji około … dni roboczych”.

3. Bezpieczeństwo przesyłki

Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do Państwa firmy lub mieszkania sprawdzoną przez nas firmą kurierską. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu.

Instrukcja zalecanego trybu postępowania „Jak bezpiecznie i szybko odebrać przesyłkę?”

Przed przybyciem kuriera:
Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości.
Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności “gotówka przy odbiorze” prosimy przygotować kwotę do zapłaty.
Przy Kurierze:
Po przyjeździe kuriera prosimy pokwitować i opłacić przesyłkę(jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). W obecności kuriera prosimy sprawdzić jej stan zewnętrzny, rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości.
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, prosimy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu
W protokole prosimy zawrzeć informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”), taśma klejąca lub
informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania,
informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone),
Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax’ em lub mailem) do nadawcy.
W przypadku prawidłowo sporządzonego protokołu gwarantujemy naprawę szkody w ciągu 21 dni roboczych od chwili otrzymania kopii protokołu.

4 . Koszty przesyłki

Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi produktu oraz cennika firmy kurierskiej. Opłatę doliczamy do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

Warunki dostawy dotyczą całego obszaru Polski.

5. Warunki płatności

Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z dwóch sposobów płatności:

„ODBIÓR OSOBISTY” po wcześniejszym umówieniu.
„PRZEDPŁATA NA KONTO” czyli klient wpłaca na konto M&M Brokers Michał Kowalówka, kwotę za zamówienie.
Zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto:
Bank PKO BP Oddział 2 Kraków 03 1020 2906 0000 1202 0235 3548

Zamówienia o wartości powyżej 1000pln netto realizujemy tylko po przedpłacie na konto bankowe.

6. Jakość produktów

Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym www.antysmogowe.pl produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od Generalnego Importera lub są w oficjalny sposób importowane przez naszą firmę.

7. Warunki gwarancji

Wszystkie produkty w sklepie www.antysmogowe.pl posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu , który należy okazać. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie umniejsza uprawnień ustawowych kupującego.

8 . Ochrona danych osobowych

Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

9 .Odpowiedzialność sprzedawcy

Podmiot odpowiedzialny za www.antysmogowe.pl :

M&M BROKERS Michał Kowalówka

Ul. F. Bujaka 16a/108

30-611 Kraków

NIP: 6792545131

wpisana do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 54/2007

Konto nr: Bank PKO BP Oddział 2 Kraków 03 1020 2906 0000 1202 0235 3548 który jest jego wyłącznym właścicielem.

10. REKLAMACJE, ZWROTY I GWARANCJE

Odbierając zamówione produkty, Nabywca proszony jest o sprawdzenie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, można odmówić jej przyjęcia. W sytuacji stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń po odebraniu przesyłki, należy zgłosić je niezwłocznie, w formie pisemnej (także/lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@antysmogowe.pl). Celem usprawnia procesu reklamacji prosimy o kontakt z handlowcami Sklepu Internetowego „www.antysmogowe.pl”.
W celu sprawnego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych/transportowych prosimy spisać przy udziale pracownika firmy kurierskiej „Protokół Szkodowy” szczegółowo opisujący uszkodzenia i przesłać go wraz ze zgłoszeniem reklamacji.
Istotna w rozpatrywaniu spraw reklamacyjnych oraz zwrotów nie dotyczących uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest opinia serwisu gwaranta, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.
Do składanych reklamacji pracownicy Sklepu internetowego „www.antysmogowe.pl” przekażą odpowiedź z zachowaniem terminów ustawowych.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z poz. Zmianami)” Nabywca może odstąpić od umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym „www.antysmogowe.pl”, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania produktu, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie /wzór oświadczenia/ . Jest to możliwe w szczególności wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został zniszczony. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym „www.antysmogowe.pl” jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu, prosimy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Lista serwisów znajduje się na jednej ze stron karty gwarancyjnej lub w instrukcji obsługi. W przypadku braku listy serwisów, prosimy skontaktować się z handlowcami Sklepu Internetowego „www.antysmogowe.pl”.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu własnym staraniem i na własny koszt na adres Sklepu Internetowego „www.antysmogowe.pl”.
UWAGA: Wszelkie zamieszczone na stronie www.antysmogowe.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W sklepie www.antysmogowe.pl zostały umieszczone w celach informacyjnych. Użyte na stronie określenie producent w niektórych przypadkach oznacza importer.

Oferta cenowo transportowa sklepu dotyczy obszaru Polski. Płatności zagranicznych dotyczą inne warunki cenowe ustalane indywidualnie.

Sklep www.antysmogowe.pl (M&M Brokers) uprzejmie informuje, że w zależności od stosowanego sprzętu audiowizualnego mogą wystąpić różnice w kolorystyce, ocenie wielkości przedstawianych produktów itp..

Ta strona używa cookie.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.