regulamin

REGULAMIN

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin sklepu ANTYSMOGOWE.PL

 

 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ANTYSMOGOWE.PL działającym pod adresem: www.antysmogowe.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 2. a)    Sprzedawcy – rozumie się przez to Michała Kowalówkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M&M Brokers Michał Kowalówka z siedzibą w Krakowie (36-611) przy F Bujaka 16a/108, NIP 6792545131, REGON 357026951, wpisany do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 54/2007, posiadającego nr rachunku bakowego w PKO BP Oddział 2 Kraków 03 1020 2906 0000 1202 0235 3548.
 3. b)    Kliencie– rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 4. c)    Sklepie– rozumie się przez to sklep internetowy ANTYSMOGOWE.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.antysmogowe.pl.
 5. d)    Towarze lub Towarach– rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
 6. e)    Cenie– należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
 7. f)    Dostawcy– rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
 8. g)    Kosztach dostarczenia Towaru– rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
 9. h)    Zamówieniu– rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary  złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

 1.  Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie ANTYSMOGOWE.PL  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

 

 1.  Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowanej na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. 

 

 1.   Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1.   Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

 1. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. M&M Brokers Michał Kowalówka  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ANTYSMOGOWE.PL . Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego ANTYSMOGOWE.PL w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • włączoną obsługę plików Cookies,
 • aktywny adres e-mail. 


III. Warunki realizacji Zamówienia

 

 1. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej www.ANTYSMOGOWE.pl, składa zamówienie. Zamówienia przyjmowane jest przez system sklepu internetowego www.antysmogowe.pl. W celu złożenia zamówienia kupujący może dodać wybrany produkt lub produkty do koszyka, następnie nacisnąć klawisz „PRZEJDŹ DO KASY” po czym „W KASIE” należy wypełnić formularz zamówienia akceptując regulamin, dokonać wyboru sposobu płatności oraz potwierdzić ostatecznie zamówienie naciskając klawisz „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie. Korekty do swojego zamówienia można wprowadzić tylko przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Późniejsze korekty będą traktowane jako kolejne, odrębne zamówienie.

 

 1.  Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Ustalony przez Klienta login i hasło mają charakter poufny.

 

 1.  Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana. 

 

 1. Produkty wysyłane są przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku. Wysyłki nie są realizowane w soboty i niedziele oraz w święta.

 

 1. Zamówienia traktowane są jako „dzisiejsze” jeśli zostały złożone do godz. 10.00 dnia roboczego. Zamówienia składane po godzinie 10.00 w procesie realizacji traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego.

 

 1. Przesyłka nadana danego dnia roboczego powinna dotrzeć na miejsce w ciągu 4 dni roboczych w godz.8-16 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

 

 1. Informacja o stanie realizacji zamieszczana jest w zakładce „Twoje Konto” >> „Historia zamówień”

 

 1. Po wprowadzeniu zmian w statusie realizacji wysyłany jest e-mail na skrzynkę pocztową Klienta. Okres realizacji zamówień zależy od dostępności i popularności produktów. Przybliżony przewidywany czas oczekiwania na produkt podawany jest mailowo lub telefonicznie w formie: „Przewidywany termin realizacji około … dni roboczych”.

 

 1. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

 

 1. Warunki płatności

 

 1. Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z dwóch sposobów płatności:

„ODBIÓR OSOBISTY” po wcześniejszym umówieniu.

„PRZELEW BANKOWY” gdy  Klient wpłaca na konto Sprzedawcy, kwotę za zamówienie na konto w Banku PKO BP Oddział 2 Kraków 03 1020 2906 0000 1202 0235 3548

 

 1. Zamówienia o wartości powyżej 1000 pln netto realizowane są tylko po przedpłacie na konto bankowe.

 

 1. Dostawa zamówionego Towaru

 

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

 

 1. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru.  W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy prosimy o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

 


Zwrot zakupionego Towaru

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sklep.

 

 1. Sklep powinien otrzymać informację o odstąpieniu od umowy w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres biuro@antysmogowe.pl.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

 1. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Konsument powinien przekazać do Sklepu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do wysyłki zwrotu:

M&M Brokers Michał Kowalówka, ul. F Bujaka 16a/108, 36-611 Bujaka.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego   

 1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

 1. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

 

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

 

 1. Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym „www.antysmogowe.pl” jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu, należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Lista serwisów znajduje się na jednej ze stron karty gwarancyjnej lub w instrukcji obsługi. W przypadku braku listy serwisów, prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Administratorem danych osobowych Klienta jest M&M Brokers Michał Kowalówka. 

 

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 2. Pliki cookies

  Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://antysmogowe.pl/my-account/polityka-prywatnosci/

 


Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w
  związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez
  Klienta Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
  określone przez strony konfliktu.
  2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,
  Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw
  konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań
  należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na
  stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna
  jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
  rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi
  do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
  wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
  usług.

 

 1. Do składanych reklamacji Sprzedawca przekaże odpowiedź z zachowaniem terminów ustawowych.

 

UWAGA: Wszelkie zamieszczone na stronie www.antysmogowe.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W sklepie ANTYSMOGOWE.PL zostały umieszczone w celach informacyjnych. Użyte na stronie określenie producent w niektórych przypadkach oznacza importer.

Oferta cenowa i transportowa sklepu dotyczy obszaru Polski. Warunki cenowe płatności zagranicznych ustalane są indywidualnie.

Sklep ANTYSMOGOWE.PL uprzejmie informuje, że w zależności od stosowanego sprzętu audiowizualnego mogą wystąpić różnice w kolorystyce, ocenie wielkości przedstawianych produktów itp.

Zostaw Odpowiedź